گالری تصاویر

گالری تصاویر سینرژی پارس

پروژه بام فروشگاه هایپر استار با فوم فشرده xps

پروژه بام فروشگاه هایپر استار با فوم فشرده xps

عایق بام xps - فروشگاه هایپراستار

عایق بام xps - فروشگاه هایپراستار

پروژه عایقکاری بام فروشگاه هایپر استار با عایق xps

پروژه عایقکاری بام فروشگاه هایپر استار با عایق xps

عایق xps برای عایقکاری زیر تایل های سقفی در سقف های شیبدار

عایق xps برای عایقکاری زیر تایل های سقفی در سقف های شیبدار

عایقکاری سقف شیبدار با عایق فشرده xps

عایقکاری سقف شیبدار با عایق فشرده xps

عایقکاری سقف سوله از داخل با عایق xps

عایقکاری سقف سوله از داخل با عایق xps

سقف سوله عایق شده با xps

سقف سوله عایق شده با xps

لایه های عایقکاری سقف سوله با عایق حرارتی xps

لایه های عایقکاری سقف سوله با عایق حرارتی xps

درزگیری و آب بندی بین ورق های xps در سقف سوله

درزگیری و آب بندی بین ورق های xps در سقف سوله

پروژه عایقکاری سقف سوله صنعتی با عایق xps

پروژه عایقکاری سقف سوله صنعتی با عایق xps

پروژه عایقکاری بام سبز کتابخانه ملی 2

پروژه عایقکاری بام سبز کتابخانه ملی 2

پروژه عایقکاری بام سبز کتابخانه ملی

پروژه عایقکاری بام سبز کتابخانه ملی

xps و کامپوزیت

xps و کامپوزیت

نمای کامپوزیت با xps

نمای کامپوزیت با xps

صفحات پلی استایرن اکسترود شده xps

صفحات پلی استایرن اکسترود شده xps

ورق های عایق xps - پروژه بام سبز کتابخانه ملی

ورق های عایق xps - پروژه بام سبز کتابخانه ملی