عایق سقف شیب دار

سقف‌های شیبدار نیز مانند دیگر انواع بام در معرض تغییرات زیاد آب و هوایی هستند که همین دلیل بزرگی بر اهمیت عایق‌کاری آنهاست. در این روش در صورت نیاز بر روی سقف سازه چوبکشی با فواصل معین قرار گرفته و در بین آن‌ها ورق‌های عایق XPS نصب می‌شوند. سپس تخته OSB بر روی آن جهت استحکام بالاتر میخ می‌شوند. در آخر نیز لایه ضد‌آب در صورت نیاز و سپس تایل‌های پوشش سقفی مانند شینگل اجرا می‌شوند.

عایق سقف شیب دار عایق سقف شیب دار